Populieren Kap

De kap van de populieren in het Roggebotzand is begonnen

De komende maanden gaan we veel last krijgen van de populieren kap
in het Roggebotzand,
In Flevoland wordt de komende jaren hard gewerkt aan de toekomst van het bos.
Nu, na zo’n 40 jaar is een aanzienlijk deel van de populieren aan het eind van hun levenscyclus gekomen. Na de kap van deze bomen wordt er een nieuwe generatie bomen geplant en wordt het bos gevarieerder.
Daarnaast is het bos in Nederland, en vooral in Flevoland, getroffen door essentaksterfte, een besmettelijke schimmelziekte waaraan niets te doen is. De essen gaan dood en vallen om. Om dat te voorkomen worden de zieke en dode bomen verwijderd, te beginnen langs wegen en paden.
Hier wordt op de open plekken weer een nieuwe generatie bomen geplant.